Tidsstyring, drift og økonomi

Enkelt AS og G.F. Invest AS eier Miniforetak AS, som driver Miniforetak.no:

Miniforetak.no ligger det mange artikler om å starte og drive foretak, enten du er selvstendig næringsdrivende via enkeltpersonforetak, eller driver et lite aksjeselskap eller en annen type bedrift.

Hjelp til enkeltpersonforetak og små aksjeselskap

Miniforetak.no hjelper deg på denne måten:

  1. Finner fram til det som er viktigst å vite for ferske og små foretak.
  2. Presenterer det komprimert, forståelig og lett tilgjengelig.
  3. Gjør det enklere og mer lønnsomt for deg å drive bedriften din.

Hjelp til bedre tidsbruk

I tillegg driver Enkelt AS nettstedet Tidsstyring.no, som vi har lagt lett hvilende på isen mens vi konsentrerer oss om Miniforetak.

Tidsstyring.no gir tips og råd til deg som strever med å bruke tida best mulig.

Comments are closed.